Grzegorz Chajnowski

Aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, pracę magisterską pt. „Skarga pauliańska” obronił w 2015 roku. Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w szeregu kancelarii prawnych. W swojej praktyce zawodowej zajmował się sprawami z zakresu prawa cywilnego sensu stricto, prawa egzekucyjnego, prawa pracy, prawa handlowego i gospodarczego sensu largo.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców oraz postępowaniach odszkodowawczych.

Posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.