Grzegorz Chajnowski

Radca prawny

Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Specjalizuje się w prawie cudzoziemców, prawie administracyjnym oraz prawie odszkodowawczym. Przeprowadził kilkaset skutecznych postępowań związanych z legalizacją pobytu oraz pracy cudzoziemców spoza terytorium UE na terytorium RP, a także tworzył schematy umożliwiające pracodawcom delegowanie ich do innych państw.

Współpracuje z przedsiębiorcami, reprezentując ich interesy w szeregu postępowań sądowych i administracyjnych, w szczególności w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców lub organizacji działalności gospodarczej. Posiada także bogate doświadczenie w sprawach osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Oferuje pomoc prawną w postępowaniach upadłościowych  i restrukturyzacyjnych.

Posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.