Mariusz Ciaś

Radca prawny

Specjalizuje się w dziedzinie prawa nieruchomości, prawie wodnym oraz prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w zapewnieniu bieżącej obsługi przedsiębiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze międzynarodowym. Adwokat Szczecin Ikancelaria.eu- porady prawne dla osób fizycznych oraz firm

Podejmował działania związane z analizą rynku właściwego w celu znajdowania korzystnych możliwości inwestycyjnych. W tym zakresie świadczył pomoc prawną obejmującą opracowanie strategii, udział w negocjacjach, a także uzyskanie stosownych zezwoleń.

Pracował min. dla podmiotów reprezentujących sektor budownictwa i przemysłu poligraficznego oraz świat turystyki, handlu i transportu. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu interesów przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz windykacji należności.

Mariusz Ciaś