Piotr Budek

Radca prawny

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.W trakcie pracy zawodowej świadczył pomoc prawną na zróżnicowanych dziedzinach prawa.Spotykał się ze sprawami z szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa rodzinnego, a także z prawa pracy.Charakteryzuje się dużą dyscypliną w pracy, wytrwałością i sumiennością w wykonywaniu obowiązków zawodowych.