Justyna

Justyna Ochnio

Aplikant radcowski

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia ukończyła z jedną z najwyższych średnich ocen w 2018 roku, broniąc pracę magisterką pt. „Zapis na sąd polubowny”. Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Podczas studiów zdobywała pierwsze doświadczenia, związane z pracą prawnika, odbywając praktyki: najpierw w kancelarii adwokackiej, a następnie – w kancelarii notarialnej. Po zdaniu egzaminu wstępnego na aplikację radcowską rozpoczęła pracę w kancelarii radców prawnych. W obszarze jej zainteresowań znajdują się prawo i postępowanie cywilne, prawo handlowe oraz prawo gospodarcze 

Posługuje się językiem angielskim.